رستوران وگان
خیابان آپادانا-خیابان مهناز-کوچه ششم-پلاک0
خط ویژه: 83315

تهیه پرس های غذایی به اندازه

تهیه پرس های غذایی به اندازه
یک رستوران خوب در مصرف مواد غذایی زیاده روی نمی کند و این ویژگی خود را به عنوان یک صفت ویژه به مشتری می شناساند. تمام پرس های سروشده در رستوران باید به اندازه یک فرد عادی باشد و در بشقاب با بهترین تزیینات در اختیار مشتری قرار گیرد به طوری که هم سیر شود و هم احساس پری نکند.

برچسب ها: تست 2تست 1
  • بازدیدکنندگان:453
عکس 1عکس 2عکس 3عکس 4عکس 5